Sliding Doors

Sliding Doors

James: Cheer up. Remember what the Monty Python boys say.
Helen: "Always look on the bright side of life"?
James: No, "Nobody expects the Spanish Inquisition."

Filmen Sliding Doors, regisserad av P, är en spännande och originell berättelse om Helen, spelad av Gwyneth Paltrow. Handlingen tar sin början när Helen får sparken från sitt arbete och påbörjar sin resa hem. Vid tunnelbanestationen missar hon precis att hinna med tåget, men i en annan version av händelseförloppet hinner hon precis ombord.

Det som gör filmen unik är att dessa två parallella möjligheter utforskas samtidigt. I den ena versionen får Helen åka tillbaka hem och möta konsekvenserna av sin situation, medan den andra versionen visar hur hennes tillvaro skulle se ut om hon hade hunnit ombord tunnelbanan.

Genom att följa Helen i båda dessa alternativa scenarier, får tittaren en inblick i hur små tillfälligheter kan förändra hela ens liv. På ena sidan av spektrumet möter vi James, spelad av John Hannah, som blir Helen’s nya kärlek i det ena utfallet. I det andra alternativet möter hon Gerry, spelad av John Lynch, som blir hennes huvudsakliga intresse.

Sliding Doors är en intelligent och intressant film som utforskar idén om ”vad hade hänt om…”. Genom att ha två parallella historier löper tittaren igenom dessa möjliga utfall och får reflektera över hur små förändringar kan ha stor påverkan på ens livsriktning.

Skådespelare som Gwyneth Paltrow, John Hannah och John Lynch levererar övertygande prestationer och förstärker känsligheten i dessa två olika versioner av Helen’s liv.

Sliding Doors tar oss med på en resa fylld av romantik, intriger och reflektioner över livets ödesmättade vägar. Det är en film som får oss att ifrågasätta och reflektera över våra egna val och hur de påverkar våra liv.