The Mummy Returns

The Mummy Returns (2001)

Ardeth Bay:
[to Alex]
By putting this on, you have started a chain reaction that could bring about the next apocalypse.
[Alex gasps]

Rick:
[to Ardeth]
You, lighten up.
Rick:
[to Alex]
You, big trouble.
Rick:
[to Jonathan]
You, get in the car.

Imhotep är tillbaka. Hans mumie finns nu på The British Museum. Imhotep svor att den som öppnade hans grav skulle belönas med en plågsam död. Våra hjältar Rick och Evelyn finns med på hans dödslista, men det gör också deras son Alex…

Läs mer om The Mummy Returns