Forrest Gump

Forrest Gump (1994)

Forrest Gump:
[running]
I had run for 3 years, 2 months, 14 days, and 16 hours.
[he stops and turns around]

Young Man Running:
Quiet, quiet! He’s gonna say something!
Forrest Gump:
[pause]
I’m pretty tired… I think I’ll go home now.

Forrest Gump har ett alldeles unikt sätt att ta sig an livet och världen och den amerikanska historien. Han berättar om Kennedy, Vietnam, Watergate – och om hans livs stora kärlek Jenny.

Läs mer om Forrest Gump