Snuten i Hollywood II

Snuten i Hollywood II (1987)

[Axel sees Rosewood with a huge pistol]

Axel Foley:
Yo, man! What’s that for?
Billy Rosewood:
After the shootout at the club, I figured I needed more firepower.
Axel Foley:
Yo man, we gotta talk, seriously. Who do you think you are, Clint Eastwood? Dirty Rosewood?

När Axel Foleys vän, Andrew Bogomil, blir skjuten återvänder Axel till Beverly Hills. Där återförenas han med sina två kollegor, Billy Rosewood och John Taggart. De tre försöker tillsammans ta reda på vem som låg bakom attacken mot deras vän.

Läs mer om Snuten i Hollywood II