Rampage: Big Meets Bigger

Rampage: Big Meets Bigger (2018)

Davis Okoye:
Even assholes deserve a second chance.

Davis Okoye har ett starkt band med en intelligent gorilla som han har tagit hand om sedan födseln. Plötsligt går ett vetenskapligt experiment fel och förvandlar apan till ett gigantiskt monster. Okoye måste nu försöka få fram ett motgift, inte bara för att förhindra en katastrof, men också för att rädda varelsen som en gång var hans vän.

Läs mer om Rampage: Big Meets Bigger