The Young Victoria

The Young Victoria

Princess Victoria: Do you ever feel like a chess piece yourself? In a game being played against your will.
Prince Albert: Do you?
Princess Victoria: Constantly. I see them leaning in and moving me around the board.
Prince Albert: The Duchess and Sir John?
Princess Victoria: Not just them. Uncle Leopold. The king. I'm sure half the politicians are ready to seize hold of my skirts and drag me from square to square.
Prince Albert: Then you had better master the rules of the game until you play it better than they can.
Princess Victoria: You don't recommend I find a husband to play it for me?
Prince Albert: I should find one to play it with you, not for you.

The Young Victoria är en filmregisserad av Jean-Marc Vallée som dramatiserar drottning Victorias tidiga år. Historien fokuserar på hennes första möte med prins Albert, deras kärlekshistoria och hennes tillträde till tronen.

I filmen spelas huvudrollen som drottning Victoria av den begåvade skådespelerskan Emily Blunt. Hon lyckas på ett imponerande sätt gestalta Victorias ungdomliga sårbarhet och samtidigt visa på hennes starka karaktär och viljekraft. Skådespelaren Rupert Friend gör en känslosam insats som prins Albert, en roll som visar på deras djupa kärlek och det starka bandet mellan dem.

En annan framstående skådespelare i filmen är Paul Bettany, som spelar Victoria’s rådgivare, Lord Melbourne. Han bidrar med en fin karaktär och ger råd åt en ung och osäker Victoria på hennes resa till tronen.

Filmen är både vacker och fängslande när den tar oss med på en resa genom Victorias tidiga år. Den lyckas återge den historiska tiden på ett autentiskt sätt och ger oss en inblick i Victorias liv och de utmaningar hon ställdes inför både känslomässigt och politiskt.

Sammanfattningsvis är The Young Victoria en fascinerande och underhållande film som griper tag i tittaren från början till slut. Med en imponerande ensemble av skådespelare och en välskriven historia, ger den oss en känslomässig och insiktsfull inblick i en av Storbritanniens mest ikoniska drottningar.