The Tourist

The Tourist (2010)

Elise:
Invite me to dinner, Frank?
Frank Taylor:
What?
[Elise gives Frank a look]

Frank Taylor:
Would you like to have dinner?
Elise:
Women don’t like questions.
Frank Taylor:
Join me for dinner.
Elise:
Too demanding.
Frank Taylor:
Join me for dinner?
Elise:
Another question.
Frank Taylor:
[thinks for a moment]
I’m having dinner, if you’d care to join me.
[Elise smiles at Frank]

Frank är en amerikansk turist som besöker Italien för att reparera ett brustet hjärta. Elise är en exceptionell kvinna som avsiktligt korsar hans väg. Mot fonden av det fantastiska Venedig sveps Frank in i en virvelvind av intrig och fara.

Läs mer om The Tourist