Ride Along

Ride Along (2014)

Ben Barber:
[breaking up a fight]
Hey! You’re white! You’re white! You don’t fight.

Ben har länge försökt visa polismannen James att han är mer än en tv-spelsfanatiker som inte är god nog för James syster. På en patrullering upptäcker James att Bens talförmåga kan vara lika farlig som de vapen som riktas mot dem.

Läs mer om Ride Along