Lost in Translation

Lost in Translation

Bob: It gets a whole lot more complicated when you have kids.
Charlotte: It's scary.
Bob: The most terrifying day of your life is the day the first one is born.
Charlotte: Nobody ever tells you that.
Bob: Your life, as you know it… is gone. Never to return. But they learn how to walk, and they learn how to talk… and you want to be with them. And they turn out to be the most delightful people you will ever meet in your life.
Charlotte: That's nice.

Lost in Translation är en film regisserad av Sofia Coppola som tar oss med på en emotionell resa genom de ljusa och de ensamma stunderna i Tokyo. Huvudkaraktärerna är den ärrade amerikanska filmstjärnan Bob Harris, spelad av Bill Murray, och den unga och vilsekomna Charlotte, porträtterad av Scarlett Johansson.

Bob reser till Tokyo för att spela in en reklamfilm för whisky. Fastän han har uppnått framgång i sin karriär känner han sig fortfarande drabbad av en känsla av tomhet och tvekan om vad som verkligen är meningsfullt i hans liv. På lyxhotellet där han bor möter han Charlotte, som har följt med sin man till Japan men befinner sig i en liknande situation av känslomässig uppgivenhet.

Deras vägar korsas och de bildar snabbt en stark och speciell vänskap. Genom deras samtal och äventyr utforskar de den japanska kulturen och reflekterar över sina egna liv. De övervinner språkbarriärer och kulturella skillnader för att hitta tröst och förståelse hos varandra.

Giovanni Ribisi spelar Charlotte’s man, en karriärsdriven fotograf som har förlorat sin koppling till Charlotte och sina egna drömmar. Han representerar den tomhet och distans som Bob kämpar med att undvika i sitt eget liv.

Lost in Translation erbjuder en genuin skildring av de känslor av ensamhet och sökande efter mening som många människor kan relatera till. Filmen fångar den unika atmosfären och det pulserande livet i Tokyo samtidigt som den utforskar de existentiella frågorna som människor möter i sina liv. Med fantastiska prestationer från Murray, Johansson och Ribisi, blir Lost in Translation en resa som berör hjärtat och ger betraktaren en ökad förståelse för sökandet efter samhörighet i en globaliserad värld.