Batman & Robin

Batman & Robin (1997)

[first lines]

Robin:
[checking out the Batmobile]
I want a car. Chicks dig the car.
Batman:
This is why Superman works alone.

Mr Freeze planerar att frysa ned hela staden och den förföriska Poison Ivy. Det ställer till det för brottsbekämparna Batman och Robin. För att klara av sitt svåra uppdrag bildar de en ny brottsbekämparkonstellation tillsammans med Batgirl.

Läs mer om Batman & Robin