Ur dödlig synvinkel

Ur dödlig synvinkel (1981)

James Bond:
[entering Greek Confessional Booth]
Forgive me, Father, for I have sinned.
Q:
[removing priest disguise, to Bond’s surprise]
That’s putting it mildly, 007! Your signal nearly sent Whitehall into shock. Do you know, so far we have managed to locate 439 St. Cyril’s in Greece. Heaven only knows to which one Kristatos took the ATAC.
James Bond:
I know a well-informed person to contact about that, Q.

Brittisk action från 1981. När ett brittiskt spionfartyg sjunker utanför Albaniens kust skickas marinbiologen sir Havelock dit. Fartyget var utrustad med en sändare som kan beordra robotattacker från brittiska ubåtar och Havelock har som uppdrag att försöka lokalisera fartyget. När Havelock och hans hustru mördas får Bond i uppdrag att hitta vraket för att förhindra att sändarna kommer i orätta händer.

Läs mer om Ur dödlig synvinkel