Uppgörelsen

Uppgörelsen

Mad Dog: Pulling a trigger is like ordering a takeout.

Uppgörelsen är en film regiserad av B som tar oss till Vietnamkrigets kaotiska och brutala miljö. Handlingen kretsar kring några amerikanska soldater som kidnappar en ung flicka under förevändning att hon är Viet Cong.

Menige Eriksson, en karaktär spelad av Michael J. Fox, blir vittne till detta fruktansvärda brott och blir tvungen att ta itu med både sina kamrater och deras ansvarige officer, sergeant Meserve, spelad av Sean Penn.

Filmen utforskar teman som moral, lojalitet och rättvisa i en extrema situationer. Eriksson står inför ett svårt val – ska han gå emot sina kamrater och avslöja deras handlingar eller ska han själv bli en del av brottet? Don Harvey gör också en minnesvärd rollprestation som en av de andra soldaterna i gruppen.

Genom att belysa de mörka sidorna av kriget och de etiska dilemman som uppstår, ger Uppgörelsen en gripande och djuplodande inblick i människans natur och krigets påverkan på individer och samhället som helhet. Med starka skådespelarinsatser och ett känslosamt manus lyckas filmen få oss att reflektera över vårt eget moraliska ansvar och rättvisans betydelse även under de mest extrema omständigheter.