Tomorrow Never Dies

Tomorrow Never Dies (1997)

Elliot Carver:
The distance between insanity and genius is measured only by success.

Mediamogulen Elliot Carver planerar att erövra världen och för att lyckas måste han se till att Kina och Storbritannien startar krig mot varandra. För att sätta press på länderna sänker han ett brittiskt fartyg i Sydkinesiska sjön.

Läs mer om Tomorrow Never Dies