Tolken

Tolken (2005)

Zuwanie:
[reading from the dedication of a book he wrote decades earlier]
THE GUNFIRE AROUND us makes it hard to hear. But the human voice is different from other sounds. It can be heard over noises that bury everything else. Even when it’s not shouting. Even when it’s just a whisper. Even the lowest whisper can be heard – -over armies… when it’s telling the truth.

Silvia Broome arbetar som tolk i FN-huset och råkar höra ett samtal om ett planerat mord på en afrikansk ledare. Men FBI-agenten Tobin Keller som får i uppdrag att skydda henne är inte helt övertygad om att hon berättar hela sanningen för honom.

Läs mer om Tolken