The Wolf of Wall Street

The Wolf of Wall Street (2013)

Jordan Belfort:
Let me tell you something. There’s no nobility in poverty. I have been a rich man and I have been a poor man. And I choose rich every fuckin’ time. Because, at least as a rich man, when I have to face my problems, I show up in the back of the limo, wearing a $2000 suit and a $40,000 gold fuckin’ watch.

Börsmäklare Jordan Belforts går från den amerikanska drömmen till total girighet när han förvandlas från hederlig småhandlare till korrupt börshaj med öknamnet ’The Wolf Of Wall Street’. Pengar, makt, kvinnor och droger.

Läs mer om The Wolf of Wall Street