The Lost World: Jurassic Park

The Lost World: Jurassic Park (1997)

Dr. Ian Malcolm:
Oh, yeah. Oooh, ahhh, that’s how it always starts. Then later there’s running and um, screaming.

Företaget som driver Jurassic park står inför konkurs och beslutar sig för att flytta djuren till USA. John Hammond skickar en expedition till ön där djuren finns, för att värna om dem. Men uppdraget går inte som planerat.

Läs mer om The Lost World: Jurassic Park