Terminator Genisys

Terminator Genisys (2015)

[Sarah hugs Pops before going into the Time Displacement Equipment. Pops doesn’t understand the meaning of a hug]

Guardian:
That’s a meaningless gesture. Why hold onto someone you must let go?

När John Connor skickar Kyle Reese bakåt i tiden till 1984 för att skydda Sarah Connor leder en rad oförutsedda händelser till att tidslinjen bryts upp. Plötsligt ställs Reese inför ett nytt oväntat uppdrag: att återställa framtiden.

Läs mer om Terminator Genisys