Olympus Has Fallen

Olympus Has Fallen (2013)

Mike Banning:
[to Kang]
Why don’t you and I play a game of fuck off. You go first.

Säkerhetsagenten Mike Banning avskedas från sin post i Vita huset efter en olycka. Men när en terroristgrupp intar byggnaden är det upp till Mike att använda all sin kunskap om byggnaden för att rädda presidenten.

Läs mer om Olympus Has Fallen