Man lever bara två gånger

Man lever bara två gånger (1967)

Blofeld:
…You made a mistake, my friend. No astronaut would enter the capsule carrying his air conditioner. Let’s see who he is.
[the guards remove 007’s helmet]

Blofeld:
James Bond. Allow me to introduce myself. I am Ernst Stavro Blofeld. They told me you were assassinated in Hong Kong.
James Bond:
Yes, this is my second life.
Blofeld:
You only live twice, Mr. Bond.
James Bond:
[DELETED LINE]
Well, they say twice is the only way to live.

När en amerikansk och en rysk rymdkapsel kapas oroar man sig för att ett tredje världskrig ska bryta ut. Den brittiska regeringen ger agent 007 i uppdrag att försöka förhindra den katastrof ett krig skulle innebära.

Läs mer om Man lever bara två gånger