In the Heart of the Sea

In the Heart of the Sea (2015)

Herman Melville:
Something else you’ve given me tonight.
Old Thomas Nickerson:
And what’s that?
Herman Melville:
The courage to go where one does not want to go.

Författaren Herman Melville besöker Nantucket Island i jakt på sanningen bakom en historia. Han söker upp den alkoholiserade Tom, en av få överlevande från skeppsbrottet av valfångaren Essex, som 1820 attackerades av en enorm val.

Läs mer om In the Heart of the Sea