Hunter Killer

Hunter Killer (2018)

Captain Joe Glass:
I know you speak English
[first lines]

Captain Andropov:
Fuck You
Captain Andropov:
[dryly]
Well… that’s a start

Den oprövade ubåtskaptenen Joe Glass söker i Norra ishavet efter en amerikansk ubåt i nöd, när han upptäcker en hemlig militärkupp mot den ryska presidenten. Med sitt och sin besättnings liv på spel måste han ta sig igenom fiendens vatten och samtidigt samarbeta med en Navy Seal-trupp för att rädda presidenten och stoppa ett nytt världskrig.

Läs mer om Hunter Killer