Fight Club

Fight Club (1999)

Tyler Durden:
[31:14]
The things you own end up owning you.

Jack hatar sitt vanliga liv och när han träffar Tyler Durden är det en revolution i hans tillvaro. Tillsammans startar de en hemlig klubb som breder ut sig till en större och större verksamhet, men samtidigt får Tyler allt mer kontroll över Jack.

Läs mer om Fight Club