Eldstorm

Eldstorm (1991)

Lt. Steven McCaffrey:
Look at him… That’s my brother goddammit!

Mystiska anlagda bränder dyker upp på olika ställen i staden. Två brandmän, bröderna McCaffrey, måste tillsammans med sina medarbetare kämpa mot tiden för att stoppa pyromanen och hans våldsamma bränder innan staden förtärs av lågorna.

Läs mer om Eldstorm