Contagion

Contagion

Dr. Ally Hextall: We've sequenced the virus, determined its origin and we've modeled the way it enters the cells of the lung and the brain. The virus contains both bat and pig sequences. The dark green is pig, and the light green is bat. And here you can see the crossover event. Bat, bat, and pig, bat. And here is a model of the virus and how it attaches to its host. The blue is virus, and the gold is human, and the red is the viral attachment protein and the green is its receptor in the human cells. These receptors are found in the cells of both the respiratory tract and the central nervous system. And the virus attaches to the cell like a key slipping into a lock. Somewhere in the world, the wrong pig met up with the wrong bat.

Filmen ”Contagion”, regisserad av S, är en dystopisk thriller som skildrar en världsomspännande panik när ett fruktansvärt virus sprider sig i en rasande fart. Läkarkåren står inför en kamp mot klockan för att hitta ett botemedel mot detta dödliga virus, som tar livet av sina smittade offer inom loppet av några dagar.

Paniken sprids snabbt runt om i världen när människor överallt blir smittade och sjukdomen sprider sig med en skrämmande effektivitet. Samtidigt som samhällen bryts ner och kaos råder, följer vi flera olika karaktärer och deras individuella strider mot viruset.

Bland skådespelarna som gör enastående prestationer i filmen finns Marion Cotillard, vars karaktär arbetar på att hitta ursprunget till viruset. Matt Damon porträtterar en man som är immun mot sjukdomen och kämpar för att skydda sin familj. Laurence Fishburne tar rollen som en ledande läkare som försöker hålla ordning när kaoset sprider sig runt omkring honom.

”Contagion” är en intensiv och realistisk skildring av en smittsam och dödlig pandemi och utforskar det mänskliga beteendet under sådana extreme omständigheter. Filmen får oss att reflektera över våra egna sårbarheter och hur snabbt vår värld kan förändras när vi ställs inför en global kris.