Casino Royale

Casino Royale (2006)

James Bond:
[to Vesper]
Why is it that people who can’t take advice always insist on giving it?

Bond måste sätta stopp för Le Chiffre, bankir åt världens terrorister. Planen är att Bond ska besegra Le Chiffre i ett pokerspel på Casino Royale. Vesper Lynd får i uppdrag att förse Bond med pengar.

Läs mer om Casino Royale