Noah

Noah (2014)

Tubal-cain:
I have men at my back, and you stand alone and defy me?
Noah:
I’m not alone.

Gud har bestämt sig för att ödelägga världen och förgöra alla varelser på den. Men en rättfärdig man, Noah, får i uppdrag att rädda en utvald skara som ska befolka jorden på nytt.

Läs mer om Noah