Wild Target (2010)

Victor Maynard: [after rescuing Rose who has been shoplifting] That was unbelievably irresponsible! Staggeringly immature! Tony: Staggeringly… staggering! Rose: Fig roll anyone? [munching] Tony: Tsk… tsk… tsk… [ponders] Tony: I’ll have one. Rose: Get lost. Tony: Not fair! Mr Maynard!

Wild Target
  • Jonathan Lynn

Filmtrailer för Wild Target

Bill Nighy är Victor Maynard, en medelålders, ensam mördare, som lever för att behaga sin formidabla mor, Louisa (Eileen Atkins), trots hans egna oförlikneliga rykte för dödlig effektivitet. Hans professionella rutin avbryts då han finner sig dragen till en av hans tilltänkta offer, Rose (Emily Blunt). Han reservdelar hennes liv, oväntat skaffa en ung lärling i processen, Tony (Rupert Grint). Tro Victor att vara en privat detektiv, hans två nya kamrater får följa med, samtidigt som han försöker omintetgöra mordiska uppmärksamhet av hans olyckliga klient (Rupert Everett).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *