The Grudge 3 (2009)

[first lines] Jake: Please, don’t leave me in here. Sullivan: Jake, I promise I won’t be long.

The Grudge 3
  • Toby Wilkins
  • Matthew Knight
  • Shawnee Smith
  • Mike Straub
  • Aiko Horiuchi
  • Shimba Tsuchiya

Filmtrailer för The Grudge 3


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *