The Glass House (2001)

[Ruby is about to change for bed, but her brother, Rhett, is shining a flashlight on her] Ruby Baker: Will you turn that off and face the wall? Rhett Clark Baker: [laughing] : Who are you, The Blair Witch? Ruby Baker: No, I’m worse! Now will you please face the goddamn wall?

The Glass House
  • Daniel Sackheim
  • Diane Lane (Erin Glass)
  • Stellan Skarsgård (Terrence Glass)
  • Leelee Sobieski (Ruby Baker)
  • Kathy Baker (Nancy Ryan)
  • Chris Noth (Jack)
  • Trevor Morgan (Rhett Baker)

Filmtrailer för The Glass House


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *