Rock Monster (2008)

Jason: Let her go, Dimitar. This is between you and me. Dimitar: [pointing to the rock monster] No – this is between you… and him.

Rock Monster
  • Declan O’Brien
  • Chad Collins
  • Natalie Denise Sperl
  • Alicia Lagano
  • David Figlioli
  • Jon Polito

Filmtrailer för Rock Monster


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *