Planet of the Apes (1968)

George Taylor (Charlton Heston): ”Get your stinking paws off me, you damned dirty ape.”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *