Mutant Chronicles (2008)

Severian: What do you believe in? Maj. ’Mitch’ Hunter: I don’t get paid to believe, I get paid to fuck shit up.

Mutant Chronicles
  • Simon Hunter
  • John Malkovich
  • Thomas Jane
  • Ron Perlman
  • Devon Aoki
  • Sean Pertwee

Filmtrailer för Mutant Chronicles


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *