Men of Honor

Men of Honor (2000)

Billy Sunday: The Navy Diver is not a fighting man, he is a salvage expert. If it is lost underwater, he finds it. If it’s sunk, he brings it up. If it’s in the way, he moves it. If he’s lucky, he will die young, 200 feet beneath the waves, for that is the closest he’ll ever get to being a hero.

Baserad på den sanna historien om Carl Brashear, USA:s första svarta dykare i marinkåren och hur han får hjälp av sin mentor Sunday för att bli befälhavare.
.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *