Independence Day

Independence day (1996)

[the President briefs the pilots before the final attack] President Thomas Whitmore: Good morning. [PA doesn’t work. Turns it on] President Thomas Whitmore: Good morning. In less than an hour, aircraft from here will join others from around the world. And you will be launching the largest aerial battle in the history of mankind. ”Mankind.” That word should have new meaning for all of us today. We can’t be consumed by our petty differences anymore. We will be united in our common interests. Perhaps it’s fate that today is the Fourth of July, and you will once again be fighting for our freedom… Not from tyranny, oppression, or persecution… but from annihilation. We are fighting for our right to live. To exist. And should we win the day, the Fourth of July will no longer be known as an American holiday, but as the day the world declared in one voice: ”We will not go quietly into the night!” We will not vanish without a fight! We’re going to live on! We’re going to survive! Today we celebrate our Independence Day! [crowd cheers] 13

Amerikansk action från 1996. Den 2 juli störs alla världens kommunikationssystem av ett främmande föremål. Snart får man reda på att ett antal enorma objekt är på kollisionskurs mot jorden. Först tror man att de är meteorer, men senare avslöjas att det rör sig om ett gigantiskt rymdskepp. Efter några fruktlösa försök att kommunicera med varelserna, upptäcker David Levinsin att rymdvarelserna planerar en attack mot jorden. Den 3 juli ska New york, Los Angeles och Washington utplånas. Överlevare ger sig av i konvoj mot Area 51, där de utformar en plan på hur man ska bekämpa inkräktarna. Den 4 juli är dagen då mänskligheten kämpar för sin frihet. Skådespelare: Judd Hirsch, Randy Quaid, Harry Connick, James Duval, Will Smith, Bill Pullman, Mary McDonnell, Jeff Goldblum.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *