Ett päron till farsa på semester i Europa (1985)

Stewardess: Do you want something to drink? Clark Griswold: [to Ellen] Honey, you want something? Ellen Griswold: No thank you. Clark Griswold: [to the Stewardess] I’ll have a Coke. Stewardess: Do you want that in the can? Clark Griswold: [Clark turns and looks at the bathroom, then turns back at the Stewardess] No, I’ll have it right here.

Ett Päron Till Farsa På Semester i Europa
  • Chevy Chase
  • Beverly D’Angelo
  • Dana Hill
  • Jason Lively
  • John Astin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *