Diamond Dogs (2007)

Sinister Man: The toughest one is the donkey.

Diamond Dogs
  • Shimon Dotan
  • Dolph Lundgren
  • Nan Yu
  • Xue Zuren

Filmtrailer för Diamond Dogs


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *