Black Hawk Down (2001)

Eversmann: Nobody asks to be a hero, it just sometimes turns out that way.

Black Hawk Down
  • Josh Hartnett (Matt Eversmann)
  • Ewan McGregor (Danny Grimes)
  • Jason Isaacs (Mike Steele)
  • Tom Sizemore (Danny McKnight)
  • William Fichtner (Jeff Sanderson)

Filmtrailer för Black Hawk Down


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *